2. Material necessari


El material necessari per a la celebració de les sessions, a més dels llibres i les peces ja incloses en els lots, és el següent:

  • portàtil,
  • projector,
  • pantalla o espai on projectar les preguntes que es van fent,
  • altaveus o equip de so (opcional, en cas que es vulgui completar la sessió amb algun arxiu d'àudio, amb música dels castells, etc.)

Aquestes serien les necessitats bàsiques de material i sala. A partir d'aquí, cada centre pot decorar l'espai com consideri si així ho vol, muntar un expositor de lectures a la sala, deixar armilles de color pels participants per distingir-los per colors, etc.