1. L'espai


Per dur a terme l'activitat necessitem disposar d'una sala amb 4 taules i 4 cadires per taula. És a dir, 16 cadires com a molt, ja que aquest és el número màxim de participants. En cas que els inscrits només siguin 9, només necessitaríem 3 taules i 3 cadires.

 

L'activitat intenta simular la celebració d'una diada castellera, i cada taula amb els seu quatre membres (o tres, si fos el cas) representarà a una colla castellera.

 

És important que la superfície de les taules sigui estable, per aconseguir la màxima estabilitat a l'hora de fer les construccions de castells amb les peces.

 

Així mateix, com que l'activitat es complementa amb un taller de castells, cal disposar de l'espai adequat per a poder-lo fer. En cas que una biblioteca estigui interessada en oferir aquest castell però no disposi d'un espai adequat per fer-ho pot quedar d'acord amb la colla per traslladar-ho al seu local, per exemple.