B) Segona part: repartiment dels llibres


Una vegada ens ha arribat el lot de llibres, procedirem al seu repartiment entre els inscrits a l'activitat. Per a fer-ho, tenim dues opcions:

 

a) Avisar-los perquè vagin passant per la biblioteca a recollir el llibre;

 

b) O convocar-los a tots el mateix dia per fer el repartiment, i aprofitar aquesta sessió prèvia per fer algun tipus d'activitat relacionada amb el món casteller: projecció d'algun audiovisual, explicació de què són els castells i els diferents tipus, etc. Aquesta opció, en cas de fer-se, pot anar a càrrec de la colla castellera local, especialment si es vol dedicar a parlar de qüestions castelleres.

  

En qualsevol cas, en aquesta fase és quan es donen les indicacions als infants que han de fer una lectura atenta tant al contingut del text com a les imatges, ja que quan ens tornem a trobar farem un joc de preguntes i respostes sobre el que han llegit i el que han vist.

 

Fet el repartiment, els donarem una o dues setmanes de termini perquè puguin llegir el llibre i els convoquem per al dia en què celebrarem l'activitat. En el punt C) Tercera part: celebració de la sessió, que tractarem a continuació, trobareu totes les explicacions necessàries per al seu desenvolupament.