A) Primera part: planifiquem l'activitat


Per posar en marxa una sessió de la Colla Castellera de la Canalla Lectora hem de començar per buscar els participants. Seguint els canals i les pautes habituals de cadascuna de les biblioteques a l'hora d'organitzar activitats, l'únic que cal tenir present és que la proposta està pensada per un mínim de 9 infants i un màxim de 16.

 

S’ha de decidir, en aquest moment, a quin grup d’edat es vol adreçar l’activitat: de 7 a 10 anys o de 10 a 12, aproximadament. En funció del grup seleccionat, cal demanar el lot de llibres corresponent a la respectiva central seguint els seus canals habituals, i tenint en compte el seu calendari de disponibilitat.

 

Cal tenir present, en aquest punt, els següents aspectes:

 

  • Contacte amb la colla local: l'activitat inclou la possibilitat de celebrar un taller de castells a la biblioteca, per a la qual cosa cal contactar amb la colla local per tal d'acordar el dia de celebració de la sessió. Trobareu les dades de contacte de totes les colles castelleres a la web de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya: www.cccc.cat.
  • Una vegada arriben els llibres, s'han de repartir entre els nens i nenes i deixar-los un període d'una o dues setmanes per a la seva lectura. Per això, a l'hora de fer la comanda del lot, cal preveure el temps de transport del material fins al centre, el repartiment dels llibres, la celebració de la sessió i el retorn del material a la central de préstec.

A continuació passem a l'apartat B) Segona part: repartiment dels llibres, on tractarem aquest aspecte.